• https://www.facebook.com/ali.esmer.75641
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05493533125
Üyelik Girişi
Ürün ve Hizmetler
Saat

Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kocabaş, Ak Parti Aydın Milletvekilleri Mehmet Erdem ve Av. Semiha Öyüş'e oda olarak talep ve önerilerini kapsayan bir dosya takdim etti.

SÖKE ZİRAAT ODASI'NIN TALEP VE TANITIM DOSYASI BAŞKAN KEMAL KOCABAŞ SORUN VE ÖNERİLERİNİ ANLATTI Haber: Hamdi Akgül Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kocabaş, Ak Parti Aydın Milletvekilleri Mehmet Erdem ve Av. Semiha Öyüş'e oda olarak talep ve önerilerini kapsayan bir dosya takdim etti. 22 Nisan 2012 Cumartesi günü Söke Ziraat Odası Konferans Salonu'nda STK Temsilcileriyle görüşen Aydın Milletvekilleri Mehmet Erdem ve Av. Semiha Öyüş'e açıklamalarda bulunan Başkan Kemal Kocabaş, ilçemizin tarımsal durumu hakkında bilgi verdikten sonra, "Tarımsal Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlığı altında taleplerini aktardı İLÇEMİZİN TARIMSAL DURUMU: Söke Ovası’nın kapladığı alan Yüzölçüm olarak 1.310.201 Km2, Nüfusu ise köyler dahil olmak üzere 125.282 dir. İlçe merkezi ile birlikte 42 yerleşim biriminde bulunan 6595 çiftçi ailesi ile tarımsal üretim yaparak geçimini sağlamaktadır. Çiftçimizin sahip olduğu 37.590.4 hektar alanda başta pamuk – hububat - mısır ve ayçiçeği ile diğer tarla bitkileri üretimi, 23.644.2 hektar alanda da zeytin – narenciye - incir ve diğer meyve üretimi, 963.2 hektar alanda da bağ, sebze üretimi yapılmaktadır. Ayrıca 284508 büyükbaş ve 140981 küçükbaş hayvan varlığıyla hayvansal tarım ürünleri istihsal ederek ekonomiye kazandırılmaktadır. Mevcut 21.350 adet arı kovanı ile yüzlerce çiftçimiz elde ettiği yaklaşık 427 ton bal üretimiyle ilçemiz ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Bu kadar yoğun tarımsal nüfus ve geçim sağlayan Söke ilçesinin, tarımsal arazilerinin önemi tartışılmazdır. TARIMSAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Aydın – Muğla - Denizli planlama bölgesi 1/100000 ölçekli çevre düzeni planı Söke Ovamızda hayvancılık işletmesine izin vermemektedir. Bu yasanın düzeltilmesi gerekmektedir. Büyük Menderes Nehri’nin taşkınlarından çiftçimiz olumsuz yönde etkilenmektedir. Büyük Menderes Nehri ıslahı ovamızın yukarısından başlamıştır ama yetersizdir. Deniz tarafından da ıslah çalışması yapılmalıdır. Ovanın en önemli sorunlarından biri arazilerin toplulaştırılmasıdır. 2012 yılında başlayacak toplulaştırma çalışmaları 2013’e ertelenmiştir. Bu çalışmalar ürün ekimine ve hasadına zarar vermeyecek bir şekilde yapılmalıdır. Jeotermal kaynaklarına çok yakınız bu durumda seracılık alanında faaliyet gösterebilmemiz gerekir. Yeni kurulmaya başlayan seralarda borlu suların kullanıldıktan sonra tekrar toprağa verilmesi gerekir. Akarsu ve göletlere bırakılmaması gerekir. Çevremizi ve toprağımızı korumamız için bu şarttır. Gerekli alt yapısı oluşmayan sera işletmelerine izin verilirken bu nokta dikkat edilmesi gerekmektedir. Ovamızın bir diğer önemli sorunu elektriktir. Sulama yapan üreticilerimiz ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerimiz için ovada elektrik kullanamamak çok önemli bir sıkıntıdır. Bu sorununda mutlaka çözülmesi gerekmektedir. Söke ovasında üretim yapılan 480 bin dekar arazi bulunmakta ve bu arazilerin sulaması yapılmaktadır. Kabul Tarihi: 8/3/2011 SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU Kanun No. 6172 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Birliğin tüzel kişilik kazanması ve birliğe üyelik bölümünün 4. Maddesine göre (5) İlk üyelik kaydı sırasında bir defaya mahsus olmak üzere katılım payı tahsil edilir. Katılım payı, birlikler için Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan yılı sulama ve kurutma tesisleri işletme ve bakım ücret tarifelerinde dekar başına tespit edilen en düşük ücret tarifesinden aşağı olamaz. İbaresi Söke de arazi sulaması yapan çiftçilerimizde büyük bir sıkıntı yaşatmaktadır. Geçen bu kanuna göre çiftçilerimiz ilk kayıt sırasında bir defaya mahsus olarak üyelik aidatı dekar başına 19 TL gibi bir miktar ödenmesi gerekmektedir.Dekar başına alınacak 19TL üreticimiz üzerine büyük bir yük getirecektir. Bu durumun düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunmanızı talep ediyoruz. Geçen yıl Ziraat Bankası pamuk ürününe 510 TL kredi vermekteydi. 2012 yılı pamuk ürününe verilen kredi 564 TL olmuştur fakat bu para %25 ‘i düşürülerek 423 TL olarak üreticiye verilmektedir. Bunun nedeni ise; TC. Ziraat Bankasının Genel Müdürlüğünün 2011 bölge yetkisini Söke Ziraat Bankasına vermesiydi. 2012 yılı tekrar yetkiyi bölge aldı. Ziraat Bankası Bölge Müdürlüğü 564 TL yi %25 ‘i düşürülerek hesaplıyor. Bu yetki Söke Ziraat Bankasına geçtiği takdirde dekar başına verilecek miktar 564 TL ye çıkacaktır. Türkiye Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden bu yetkinin geçen yıl olduğu gibi tekrar Söke Ziraat Bankasına verilmesini talep ediyoruz. Zirai kredilerin tek elden ziraat bankasının dışında diğer finans kuruluşlarına da verilmesini istiyoruz. 2012 yılı ürün desteklemeleri belli oldu. Pamukta dört yıldır değişmeyen 42 Krş’luk destek 46 Krş’a çıkartıldı. Mazot ve gübrede ürüne göre dekar başına 30 ile 40 Krş arasında artışlar yapıldı. Pamuk destekleme primindeki artış isteğimizin 60 krş olduğu hükümetimize ve kamuoyuna duyurmuştuk. Prim artışı beklentilerimizi karşılamadı. Bu primin en az 60Krş’a çıkarılmasını talep ediyoruz. Geçtiğimiz yıl pamuk prim karşılığı üreticilerimize kredi veriliyordu. Bu yıl bu kredi verilmiyor. Bunun sebebi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının TC. Ziraat Bankası Genel müdürlüğüne “şu tarihte şu miktar pamuk primini yatıracağım ”biçiminde bir yazının gelmemesidir. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünün pamuk prim karşılığı kredi verilebilir yazısı Söke Ziraat Bankasına ulaştığı takdirde geçen yıl olduğu gibi pamuk prim karşılığı krediler verilebilecektir. Bu yazışmanın yapılmasını talep ediyoruz. Türkiye’de zeytin ağacı sayısı bakımından dördüncü olan bölgemizde, zeytin üreticilerimiz sarp kayalıklardan, yolu olmayan arazilerde zor koşullarda zeytinini toplamaktadırlar. Bu koşullarda üretim yapmak isteyen çiftçimiz zeytinyağı fiyatlarının sürekli gerilemesi nedeniyle ve primlerin düşüklüğünden dolayı, zor durumdadır. Zeytinyağı üretiminin yapılabilmesi için öncelikle zeytinlik yollarının yapılması ve primlerin 1 TL ye çıkarılması gerekir. Çiftçimiz üretim yaparken dünyadaki emsallerine göre motorin, gübre ve zirai ilaç enerji gibi girdilerde daha yüksek miktarda para ödeyip, dünya piyasa üzerinden ürününü daha düşük miktarda satarak büyük haksızlığa uğramakta ve gerekli kazancı elde edememektedir. Tarımda üretim için kullandığımız mazottu (0) sıfır ÖTV’li ve gübreyi de %1 KDVli kullanmak istiyoruz. Türkiye pamuk fiyatlarını dünya fiyatlarıyla karşılaştırdığımızda pamuk fiyatlarımızın düşük olduğu görülüyor. Pamuk fiyatlarının düşük olması nedenlerinden biri Tariş’in üreticiden geçtiğimiz yıllardan daha az mal alması bu nedenle piyasayı düzenleme görevini yerine getirememesidir. Tariş’in borçlarını yeniden yapılandırması ve Tariş’in de gerçek pamuk piyasasının içine alınması için gerekli olanakların sunulması gerekmektedir. ABD kaynaklı, pamuk ithalatı için tahsis edilen 2 yıl vadeli GSM-102 kredilerinin kullanılması pamuk-iplik ihtiyacını ithalat yoluyla karşılanması bu nedenle iç piyasadan minimum seviyede mal çekilmesi, haksız rekabete sebep olan cari açığı kamçılayan, yabancı devletlerin kendi mallarını pazarlamak için kullandıkları bu tip fonlara karşılık GSM kredileriyle ithal edilen dış menşeyli lif pamuğa karşılık, yerli üretim lif pamuğunun tekstil sektörü tarafından kullanımının cazip hale getirilmesi için, yasal düzenlemelerin ve GSM benzeri kredi sisteminin yerli lif pamuk için oluşturulmasını istiyoruz. Söke de hayvancılık gelişme gösteriyor. Son olarak Söke Ziraat Odamız öncülüğünde yürüttüğümüz çalışmalarda Söke Kırsal Kalkınma Kooperatifi kuruldu. Hayvancılık kooperatifinin söke ekonomisinde önemli bir işlevi olacağına inanmaktayız. Yatırım ve üretim aşamasında ihtiyaç duyulacak devlet desteklerinin sağlanmasında katkılarınızı bekliyoruz. Hayvancılıkta kullanılan yemin (buğday, arpa gibi tahılların )KDV si %1 yemin içerisine katılan katkı maddeleriyle birlikte oluşan sanayi yeminin KDV si ise %1 dir . KDVsi %8 olan sanayi yeminin %1 e düşürülmesini istiyoruz. 2011 yılında kesime giden erkek büyükbaş hayvanlara 300TL destek veriliyordu. Bu sene bu destekten bahsedilmiyor. 2012 tebliğinde bu desteğin tekrar yayınlanmasını istiyoruz. Bölgemizde yaklaşık 33 bin dekar buğday ekilmektedir ve buğdayların hasatı yaklaşık 20-25 Mayıs ta yapılmaktadır bu nedenle de Toprak Mahsulleri Ofisi’nin 15 Mayıs'ta açılması istiyoruz. Aydın D.S.İ. ‘den ruhsatsız ve yeni açılacak olan kuyuların izin ve ruhsat işlemleri için gerekli kolaylığın sağlanmasını talep ediyoruz.809 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar8.49168.5256
Euro10.079110.1195
Hava Durumu
İZLEYİCİ TEMSİLCİLİĞİ

İZLEYİCİ TEMSİLCİLİĞİ BAŞVURU FORMU Adı Soyadı:ALİ Esmer      E-Posta                  Adresi:tempo_radyo@      hotmail.com AYDIN ▼ SÖKE ▼ ▼ Adınız ve Soyadınız E-posta Adresiniz Yaşınız Cinsiyetiniz Mesleğiniz İl İlçe Yazma Nedeniniz - Öneri - İstek - Şikâyet - Teşekkür - Diğer ▼ Program Adı Yayın Tarihi Yayın Saati Mesajınız İZLEYİCİ TEMSİLCİSİ NOTU İzleyici temsilcisi gelen bildirimleri haftalık olarak burada değerlendirecektir. ▼ Açılır Kutu

ŞİRKET BİLGİLERİ

Söke tempo radyo televizyon yayıncılık ve reklamcılık A.Ş.        Konak mahallesi aydın caddesi tarım kredi iş merkezi kat:5 daire:502     SÖKE   Tel:0.256.5130011   Fax:0.256.5130011  SÖKE VD.7780003056 sokeradyotempo.com                                                                     Ticaret sicil no:3030   Kep:soketemporadyo@ hs01.kep.tr      Ödenmiş sermaye 150.000.00 TL  Yönetim kurulu başkanı ALİ ESMER