Üyelik Girişi
Ürün ve Hizmetler
Saat
DAVA AÇMAK "ARABULUCULUĞA BAŞVURMAK"
Arabuluculuk Nedir? Arabuluculuk, hukuk uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Kapsamında kabul edilmiş mahkeme dışı etkin bir çözüm yoludur. Arabulucu kimdir ? Arabulucu, hukuk fakültesi mezunu olup Adalet Bakanlığının arabuluculuk eğitimini almış yazılı sözlü sınavlarını başarı ile geçmiş kişilerdir. Arabuluculuk Kanununun Amacı Toplumda barışı, uzlaşmayı, anlaşmayı sağlamaktır. Tarafların iş akitleri bitse bile hasım değil hısım olarak hayatlarına devam etmelerini temin etmektir. 2-3 yıl mahkemeleşmek yerine bir kaç günde hatta bir kaç saatte uzlaşmayla anlaşmazlıkları çözmektir. Zorunlu Arabuluculuk Kanunu Zorunlu arabuluculuk yasası 01/01/2018 tarihinde yürürlüğe girecek olup, zorunlu arabuluculuk sadece iş hukuku alanında uygulanmaktadır. Yeni düzenlemeyle İŞÇİ kıdem, ihbar gibi tazminat ve fazla mesai, yıllık izin gibi ücret alacakları için; İŞVEREN DE alacak ve tazminat kalemleri için dava açmadan önce arabulucuya başvuracak. İŞÇİ VEYA İŞVERENİN iş ilişkisi kapsamında birbirlerine hakaret etmekten kaynaklanan uyuşmazlıkları ile İŞÇİNİN iş yerindeki işverene ait mal ve malzemelere zarar vermesinden doğan tazminat talepleri de dava açılmadan önce arabulucuya götürülecektir. Ayrıca henüz kesinleşmemekle birlikte, 250.000,00 TL ve altı ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuğun dava şartı olması hususunda da görüşmeler ve çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca; İşe iade davaları da arabuluculuk kapsamındadır. Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin varlığı halinde işe iade talebiyle arabulucuya başvurulduğunda, anlaşmanın gerçekleşebilmesi için işverenler, arabuluculuk görüşmelerine birlikte katılacak, iradeleri birbirine uygun olacaktır. Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından, son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı duracak, hak düşürücü süre işlemeyecektir. Kanunun Yaptırımı Bu yasa gereğince Taraflardan biri, geçerli bir mazeret göstermeden ilk toplantıya katılmazsa, arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu olacak. Ayrıca bu taraf lehine vekalet ücretine hükmedilmeyecektir Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmadığı için sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda taraflar, yaptıkları yargılama giderlerini kendileri karşılayacaktır. Yasa gereği İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi, manevi tazminat davaları, bunlarla ilgili rücu davalarında, arabuluculuk şartı aranmayacak. Arabuluculuk Kanunu gereği Ücret: Öncelikle yasa gereği mahkemeye ödenecek olan Yargı harcı, bilirkişi gideri, yargılama gideri, vekalet ücreti vs. şeklinde kabararak giden ödemelere nazaran sadece ilk başvuruda avans ve arabulcuk ücreti ödeyerek kurtulunabilecektir. Ücret: İşçi-İşveren arasındaki tazminat, alacak işlemleri karşılığı arabuluculuk ücreti bu belirlenen miktarın %6 sı oranındadır. Bu oranın da %3 ünü işçi %3 ünü iş veren karşılayacaktır. Eğer taraflar arabulucu eşliğinde görüşmeye başlarlar ve görüşme bir kaç saat sürer ve olumsuz sonuçlanır ise, başvuru saat üzerinden Arabuluculuk ücret tarifesi uyarınca ücretlendirilecektir. İŞE İADE TALEBİYLE yapılan görüşmelerde tarafların anlaşmaları durumunda, ara bulucuya ödenecek ücretin belirlenmesinde; işçiye işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarı ile çalıştırılmadığı süre için ödenecek ücret ve diğer haklarının toplamı, tarifenin ikinci kısmı uyarınca üzerinde anlaşılan miktar olarak kabul edilecektir. Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından, son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı duracak, hak düşürücü süre işlemeyecektir. Arabuluculuk görüşmelerine taraflar bizzat, kanuni temsilcileri veya avukatları aracılığıyla katılabilecektir. İşverenin yazılı belgeyle yetkilendirdiği çalışanı da görüşmelerde işvereni temsil edebilecek ve son tutanağı imzalayabilecektir. Arabuluculuk görüşmeleri, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, arabulucuyu görevlendiren büronun bağlı bulunduğu adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunun yetki alanı içinde yürütülecektir Gazeteciler ve gemi adamları da açacakları bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı, tazminatı, işe iade davalarında, arabulucuya başvuracak. İşçi-İşveren arasındaki uyuşmazlıklar zorunlu arabuluculuk kapsamından olup, Aile Hukuku Uyuşmazlıklarında, Nişan bozulması, Hediyelerin iadesi, Mal Paylaşımı, Boşanmanın ferisi dışında ki maddi manevi tazminat davalarında, Sulh Hukuk Mahkemelerinde, Kira uyuşmazlıklarında, Ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıklarında, Asliye Hukuk Mahkemelerinde, Esnaf-Tacir ile Alacaklı-Borçlu arasındaki uyuşmazlıklarda Gönüllülük esası çerçevesinde arabuluculuğa başvurulabilmektedir. Ayrıca; Taraflar, gerek arabulucuya başvururken gerekse süreç boyunca eşit haklara sahiptirler. Taraflardan biri arabuluculuk sürecinin dışında bırakılamayacağı gibi söz hakkı da diğerine göre kısıtlanmamaktadır. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça arabulucu, arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde kendisine sunulan veya diğer bir şekilde elde ettiği bilgi ve belgeler ile diğer kayıtları gizli tutmakla yükümlüdür Taraflar, arabulucu veya arabuluculuğa katılanlar da dâhil olmak üzere üçüncü bir kişi, uyuşmazlıkla ilgili olarak hukuk davası açıldığında yahut tahkim yoluna başvurulduğunda, beyan veya belgeleri delil olarak ileri süremez ve bunlar hakkında tanıklık yapamazlar. Arabuluculuk faaliyeti sonunda varılan anlaşmanın kapsamı taraflarca belirlenir, anlaşma belgesi düzenlenmesi hâlinde, bu belge taraflar ve arabulucu tarafından imzalanır. Taraflar, arabuluculuk faaliyeti sonunda bir anlaşmaya varırlarsa, bu anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesini talep edebilirler. Hatta eğer iki tarafında avukatları arabuluculuk görüşmesine katılmışlar ve anlaşma tutanağını imzalamışlarsa, ayrıca mahkemeden icra edilebilirlik şerhi almalarına gerek yoktur. Yasa avukatlarca imzalanan bu tutanağı mahkeme ilamı niteliğinde saymaktadır. Dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmuşsa, anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi, asıl uyuşmazlık hakkındaki görev ve yetki kurallarına göre belirlenecek olan mahkemeden talep edilebilir. Davanın görülmesi sırasında arabuluculuğa başvurulması durumunda ise anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi, davanın görüldüğü mahkemeden talep edilebilir. Bu şerhi içeren anlaşma, ilam niteliğinde belge sayılır
  
386 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.84766.8751
Euro7.77617.8072
Hava Durumu
İZLEYİCİ TEMSİLCİLİĞİ

İZLEYİCİ TEMSİLCİLİĞİ BAŞVURU FORMU Adı Soyadı:ALİ Esmer      E-Posta                  Adresi:tempo_radyo@      hotmail.com AYDIN ▼ SÖKE ▼ ▼ Adınız ve Soyadınız E-posta Adresiniz Yaşınız Cinsiyetiniz Mesleğiniz İl İlçe Yazma Nedeniniz - Öneri - İstek - Şikâyet - Teşekkür - Diğer ▼ Program Adı Yayın Tarihi Yayın Saati Mesajınız İZLEYİCİ TEMSİLCİSİ NOTU İzleyici temsilcisi gelen bildirimleri haftalık olarak burada değerlendirecektir. ▼ Açılır Kutu

ŞİRKET BİLGİLERİ

Söke tempo radyo televizyon yayıncılık ve reklamcılık A.Ş.        Konak mahallesi aydın caddesi tarım kredi iş merkezi kat:5 daire:502     SÖKE   Tel:0.256.5130011   Fax:0.256.5130011  SÖKE VD.7780003056 sokeradyotempo.com                                                                     Ticaret sicil no:3030   Kep:soketemporadyo@ hs01.kep.tr      Ödenmiş sermaye 150.000.00 TL  Yönetim kurulu başkanı ALİ ESMER